NSS

Notices And Circulars

1 अंतिम मुदत वाढ : नवे शैक्षणिक धोरण २०२० विद्यापीठस्तरीय खुली निबंध स्पर्धेस दिनांक २५ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदत वाढ. Dated : 24/01/2021
अंतिम मुदत वाढ : नवे शैक्षणिक धोरण २०२० विद्यापीठस्तरीय खुली निबंध स्पर्धेस दिनांक २५ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदत वाढ.
2 कोविड-१९ लसीकरण साहाय्य मोहिमेअंतर्गत रासेयो स्वयंसेवक मदतनीस म्हणून सहभागी करणेबाबत. Dated : 25/07/2021
कोविड-१९ लसीकरण साहाय्य मोहिमेअंतर्गत रासेयो स्वयंसेवक मदतनीस म्हणून सहभागी करणेबाबत.
3 दि. १७ जानेवारी २०२१ रोजी, पोलिओ लसीकरण मोहीमेअंतर्गत मदत करण्याबाबत. Dated : 09/01/2021
दि. १७ जानेवारी २०२१ रोजी, पोलिओ लसीकरण मोहीमेअंतर्गत मदत करण्याबाबत.
4 २४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करणेबाबत. Dated : 24/09/2021
२४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करणेबाबत.
5 गंदगी मुक्त भारत अभियान राबविण्याबाबत... Dated : 08/08/2020
गंदगी मुक्त भारत अभियान राबविण्याबाबत...
6 दि. ०१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्याबाबत. Dated : 01/09/2021
दि. ०१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्याबाबत.
7 ११वी भारतीय छात्र संसद उपक्रमाबाबत.. Dated : 25/09/2021
११वी भारतीय छात्र संसद उपक्रमाबाबत..
8 दि. १ ते १५ ऑगस्ट २०२१ दरम्यान स्वच्छता पंधरवडा उपक्रम आयोजित करण्याबाबत. Dated : 12/08/2021
दि. १ ते १५ ऑगस्ट २०२१ दरम्यान स्वच्छता पंधरवडा उपक्रम आयोजित करण्याबाबत.
9 राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक पुरस्कार २०१९-२०. Dated : 27/07/2021
राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक पुरस्कार २०१९-२०.
10 दि. १६ ते ३१ मार्च, २०२१ दरम्यान पोषण पंधरवडा उपक्रम राबविण्याबात.. Dated : 19/03/2021
दि. १६ ते ३१ मार्च, २०२१ दरम्यान पोषण पंधरवडा उपक्रम राबविण्याबात..
11 १ डिसेंबर २०२० जागतिक एड्स दिनानिमित्त जनजागृती उपक्रम राबविण्याबाबत. Dated : 26/11/2020
१ डिसेंबर २०२० जागतिक एड्स दिनानिमित्त जनजागृती उपक्रम राबविण्याबाबत.
12 जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करणेबाबत.. Dated : 04/06/2021
जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करणेबाबत..
13 रक्तदान अभियानांतर्गत रक्तदान महासाखळी शिबिरे आयोजित करण्याबाबत. Dated : 23/04/2021
रक्तदान अभियानांतर्गत रक्तदान महासाखळी शिबिरे आयोजित करण्याबाबत.
14 कोरोना (कोविड) मुक्त गाव या शासनाच्या योजनेमध्ये रासेयो कार्यक्रम अधिकारी व विद्यार्थी स्वयंसेवक सहभागी होणेबाबत . Dated : 12/09/2021
कोरोना (कोविड) मुक्त गाव या शासनाच्या योजनेमध्ये रासेयो कार्यक्रम अधिकारी व विद्यार्थी स्वयंसेवक सहभागी होणेबाबत .
15 राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन व राष्ट्रीय पप्रजासत्ताक पूर्व संचलन शिबिराच्या निवडचाचणीसाठी स्वयंसेवक पाठविण्याबाबत. Dated : 12/09/2021
राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन व राष्ट्रीय पप्रजासत्ताक पूर्व संचलन शिबिराच्या निवडचाचणीसाठी स्वयंसेवक पाठविण्याबाबत.
16 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस २०२१ साजराकरण्याबाबत. Dated : 03/06/2021
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस २०२१ साजराकरण्याबाबत.
17 दक्षता जागृती सप्ताह साजरा करण्याबाबत.. Dated : 19/10/2020
दक्षता जागृती सप्ताह साजरा करण्याबाबत..
18 NSS ADMISSION NOTICE 2021-22 Dated : 19/09/2021
NSS ADMISSION NOTICE 2021-22
19 कोरोना (कोविड-१९) लसीकरण मोहिम. Dated : 05/02/2021
कोरोना (कोविड-१९) लसीकरण मोहिम.
20 नशामुक्त भारत अभियान महाविद्यालय स्तरावर राबविणेबाबत. Dated : 08/03/2021
नशामुक्त भारत अभियान महाविद्यालय स्तरावर राबविणेबाबत.
21 आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करणे बाबत. Dated : 31/08/2021
आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करणे बाबत.
22 ऑनलाइन राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धेबाबत. Dated : 03/09/2021
ऑनलाइन राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धेबाबत.